Goemans | Van Rooy | Plavsic | LesafferAssociatie van advocaten uit Antwerpen

Specialisatie: algemeen overzicht

Administratief en grondwettelijk recht

Contracten met de overheid

Media- en communicatierecht

Ruimtelijke ordening & stedenbouw

Milieurecht