Goemans | Van Rooy | Plavsic | LesafferAssociatie van advocaten uit Antwerpen

Organisatie van seminaries en studiedagen

Volgende seminaries werden allen georganiseerd in het kader van een structurele samenwerking met het Vlaams Instituut voor Vastgoedopleiding