Goemans | Van Rooy | Plavsic | LesafferAssociatie van advocaten uit Antwerpen

Filip Goemans, advocaat

Filip Goemans is advocaat sedert 1979.

Hij behaalde naast een licentie in de criminologie eveneens een speciale licentie in zee- en binnenscheepvaartrecht.

Hij volgde stage bij het Brussels kantoor Goffin & vennoten, waar hij tot 1985 als medewerker actief was in diverse internationale investeringsdossiers en distributierecht en dit zowel in consultancy als in het voeren van gerechtelijke procedures.

Vervolgens trad hij als vennoot toe tot De Backer, Godfrey, Tanghe en dit tot 1990.

Hij vervoegde de balie in Antwerpen in 1991 met Meester Jef De Grauwe.

Sedert 1999 is hij in associatie met Herman Van Rooy, Eric Van Rooy en Emmanuel Plavsic.

Hij is actief in het handels- en vennootschapsrecht, met een bijzondere aandacht voor de persoonlijke begeleiding van de KMO's. Naast contractenrecht is hij actief in het privaat aannemingsrecht en het internationaal privaatrecht als correspondent voor kantoren uit Duitsland, Spanje en Italiƫ.

Contactgegevens