Goemans | Van Rooy | Plavsic | LesafferAssociatie van advocaten uit Antwerpen

Emmanuel Plavsic, advocaat

Emmanuel Plavsic is gespecialiseerd in het administratief recht en begeleidt hoofdzakelijk stedenbouw dossiers. Hij is advocaat aan de Balie van Antwerpen sinds 4 Januari 1994.

Hij heeft zijn ervaring opgedaan eerst binnen zijn stage 1994-1997 bij en vervolgens in associatie met Mr. Herman Van Rooy, later vervoegd door zijn huidige associes Mr. Eric Van Rooy en Mr. Filip Goemans met wie hij reeeds heeft samengewerkt binnen hun toenmalige associatie van 1997 tot 2006 .

In het kader van zijn beroepspraktijk stedenbouw heeft hij tussen 2001 en 2010 talrijke lezingen gegeven in deze materie en zelf ook seminaries inzake stedenbouw georganiseerd telkens in een structurele samenwerking met het Vlaams Instituut voor Vastgoedopleiding.

Van 2006 tot 2013 heeft hij zijn stedenbouwdossiers verder behartigd binnen 2 andere associaties Essenzia Advocaten en Realports Advocaten.

Eind 2012 heeft hij huidige associatie opgericht, waarbij hij, enerzijds, zijn voormalige vennoten, Mr. Eric Van Rooy en Mr. Filip Goemans, terugvond en, anderzijds, substantiële versterking en expertise in bestuursrecht werd in gehaald door de komst van Mr. Christiaan Lesaffer vanuit Laurius.

Dit alvorens in 2013 huidige associatie te hebben opgericht waarbij hij enerzijds zijn voormalige vennoten Van Rooy en Goemans terugvond en anderzijds substantiêle versterking en expertise in bestuursrecht werd ingehaald door de komst van mtr Lesaffer.

Contactgegevens